Vés al contingut

LLOGUER DE BICICLETES

CONDICIONS LLOGUER DE BICICLETES

a Boira Experience SCP amb NIF: J25764697, són els següents:

 

1.- Per a la realització del lloguer el client haurà d’aportar el seu DNI, passaport o algun tipus de documentació en vigor que acrediti la seva identitat, a més de la quantitat de 50€ en efectiu que servirà com a dipòsit, i que es retornaran en acabar el lloguer, llevat que passi algun incident durant el període de lloguer i que requereixi algun tipus d’abonament per part de client.

 

2.- A la signatura del contracte en paper, el client accepta tots els Termes i Condicions del contracte aquí reflectides. Serà totalment obligatori la signatura del contracte per poder retirar les bicicletes contractades.

 

3.- Per poder llogar una bicicleta a menors de 18 anys, serà amb el consentiment del seu Pare, Mare, Tutor o Tutora legal, el / la qual haurà de signar un contracte on es responsabilitza de tota acció realitzada pel menor en la utilització, cura i danys que pogués ocasionar a la bicicleta.

 

4.- Les bicicletes es recolliran i lliuraran dins l’horari acordat entre el client i Boira Experience. Les bicicletes lliurades fora de l’horari acordat sense avís justificat, tindran un increment en el preu segons el temps de retard, ja que això pot ocasionar la pèrdua del servei per a un altre client, amb els problemes corresponents que això pot ocasionar.

 

5.- Un cop finalitzat el lloguer per part de client, els operaris de Boira Experience revisaran tant les bicicletes com els components, per comprovar que tot està en perfecte estat.

 

6.- Les bicicletes estaran totalment revisades per personal qualificat de Boira Experience, garantint el perfecte funcionament de totes les seves bicicletes.

 

RESERVES

7.- Per reservar una bicicleta cal la confirmació per part de Boia Experience, aquesta confirmació es farà efectiva amb el pagament d’un dipòsit a través de BIZUM per part de client, el qual es descomptarà del total del lloguer el dia del lliurament de la bicicleta. El dipòsit a pagar serà el que informi Boira Experience al client, segons el nombre de bicicletes i dies de què consti el lloguer.

 

8.- Les reserves poden realitzar-se telefònicament al 657 47 23 45

 

PAGAMENTS

09.- El pagament de la reserva es podran realitzar per BIZUM o en efectiu.

 

10.- El pagament del total del lloguer, es realitzarà al lliurament de la bicicleta. Les bicicletes no podran ser retirades sense haver-se realitzat el total del pagament acordat prèviament.

 

SERVEI DE GUIA

11.- Boira Experience també disposa de servei de guia, que no estarà inclòs en el preu del lloguer. El servei de guia ha de ser reservat amb antelació, els nostres guies són professionals tenen un bon coneixement de la zona. El servei de guia serà abonat a part de el servei de lloguer.

 

CANCEL·LACIONS I DEVOLUCIONS

12.- Per a qualsevol cancel·lació, el client haurà d’informar amb antelació, si la cancel·lació es realitza dins dels 7 dies previs a la contractació, es podrà recuperar el 50% de la reserva, si es realitza dins dels 15 dies abans de la data acordada es retornarà el 30% de la reserva, amb 30 dies d’antelació el client tindrà dret a la devolució de l’100% del preu de la reserva.

 

13.- La devolució de bicicletes abans de la data contractada, per malaltia, accident, problemes meteorològics etc., no obliga Boira Experience a la devolució de cap tipus d’import.

 

14.- Boira Experience no és responsable de la meteorologia, per la qual cosa no serà possible canviar dates de reserves, llevat que la nova data sol·licitada estigui lliure i hi hagi disponibilitat de les bicicletes reservades amb anterioritat.

 

RESPONSABILITAT CIVIL LIMITADA

15.- Boira Experience té una assegurança de responsabilitat civil inclòs en el preu de les bicicletes, però Boira Experience no es responsabilitza dels danys, lesions o problemes soferts pel client, o el que pogués ocasionar aquest a tercers durant el període de lloguer.

 

16.- Tant de la bicicleta com dels components i accessoris prestats o llogats, com bomba, kit de reparació, pedals, etc. Qualsevol desperfecte provocat pel mal ús, descuit o caiguda, haurà de ser abonat pel client, segons tarifa vigent.

 

17.- El client es responsabilitza de guardar la bicicleta en un lloc segur i ben custodiat, el robatori, furt, pèrdua de la bicicleta, és responsabilitat de el client, el qual haurà d’abonar el preu total de la bicicleta i de tots els seus components i accessoris, segons la tarifa vigent.

 

18.- El client es responsabilitza d’una conducció responsable, respectant totes i cadascuna de les normes de circulació al nostre país.

 

29.- Aquest contracte es regeix per les lleis Espanyoles. El lloc de jurisdicció serà exclusivament Lleida, a la província de Lleida, Catalunya, Espanya.